П`ятниця, 31.03.2023, 08:49
Вітаю Вас Гість | RSS

Бериславський опорний заклад повної загальної середньої освіти

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Інформація про школу

Вітаємо Вас на сайті

Бериславського опорного закладу повної загальної середньої освіти

Колектив нашої школи складається з досвідчених педагогів, який зростає не лише в кількості, а й в якості,

на чолі з директором школи Федоренко Наталією Анатоліївною.

Наші координати

Адреса: вул.1 Травня,266

м.Берислав

Херсонська обл.

Україна, 74300

Телефон: 7-27-44

Е-Маіl: berzosh01@ukr.net

 

  


Директори школи за час її існування


Будівлі школи з 1937 по наш час


Умови розбудови моделі загальноосвітнього навчального закладу «Школа гармонії» та її роль у соціалізації дитини

Наш час – час змін і нововведень, проблематичний і складний. Такий, що вимагає компетентних, розумних, ділових, творчих та яскравих особистостей. Випускники школи мають стати активними громадянами з відповідною системою цінностей. Тому якість освіти є національним пріоритетом. А мережа навчальних закладів повинна задовольняти освітні потреби кожної людини відповідно до її інтересів, здібностей та потреб суспільства. Нові проблемно-кризові ситуації потребують уміння успішно адаптуватися до життя в сучасному суспільстві.

 Роль  сучасної школи полягає у переході до таких інноваційних підходів, що забезпечують повну реалізацію здібностей дитини, сприяють її всебічному розвитку, формування здатності до самовдосконалення та створення власного «Я».

Розвиток людини є результатом інтеграції виховання, навчання і освіти – процесів, що становлять суть педагогіки. Природний шлях розвитку людини певною мірою охоплює усі його види: фізичний, фізіологічний, психічний, соціальний, духовний, до якого входить естетичний і художній розвиток. Наприкінці минулого століття у методологічному апараті педагогіки утворилось три провідні концепції, які визначали наступні ракурси використання поняття розвитку в педагогіці. Зокрема, ідея розвитку стала головною у концепції Є. Бєлозерцева, В. Матросова, М. Нікандрова, В. Сластьоніна. Розвиток творчого потенціалу став визначальною ознакою концепції В.Б. Новичкова, К.М. Ушакова. Розвиток індивідуальності та становлення особистості – основа концепції гуманістичної освіти І.А. Зязюна. У В.І. Лугового всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства виступає головним завданням гуманної педагогічної освіти [2].

Розуміючи, що ідеалом сучасного навчання є формування особистості вільної, цілісної, діяльної, з гнучким розумом, швидкою реакцією на все нове, з повноцінними розвинутими потребами дальшого пізнання та самостійної дії, добрими орієнтованими навичками і творчими здібностями творча група педагогів Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 у 2015 році розробила освітню модель розвитку особистості «Школа гармонії», метою якої є: пробудження внутрішніх сил і можливостей дитини, побудова навчально-виховного процесу на засадах гуманістичних відносин між учнем і вчителем, виховання соціально-адаптованої та інтегрованої в соціум особистості.

Цільовими орієнтаціями діяльності «Школи гармонії» визначено: знаходження дитиною свого «Я»; самовизначення; забезпечення «проби сил» дитини в різних видах пізнавальної, трудової, художньо-творчої, суспільно-організаторської, фізкультурно-спортивної діяльності; уявлення про суспільство, в якому живе дитина та її позиція в ньому; уміння володіти своїм тілом; трудова підготовка.

Освітня модель «Школи гармонії» Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  має таку структуру:

-           Школа знань;

-           Школа виховання;

-           Школа праці;

-           Школа батьків;

-           Художньо-естетична школа;

-           Школа здоров’я та спорту;

-           Школа психологічної підтримки.

Діяльність кожної школи, структурної складової моделі, регламентує положення про кожну з них. Відповідно до положення очолюють школи вчителі-наставники, які діють за планом роботи, що складається на початку навчального року.

Члени творчої групи усвідомлювали, що для здійснення означених мети і завдань необхідно змінити процес управління навчально-виховною  та розвивальною діяльністю учнів; інтегрувати зусилля вчителів, громадськості, батьків та інших установ  у створенні необхідної навчально-матеріальної бази для втілення програм спецкурсів, факультативів тощо.

Упровадженню освітньої моделі «Школа гармонії» передувало діагностування психологічною службою внутрішніх можливостей і ресурсів закладу, корекція результатів навчально-виховного процесу, що забезпечило  системний підхід до моделювання змін зокрема на основі взаємодії батьків, учнів, учителів та громадськості.

            Першочерговим завданням було формування творчого педагогічного колективу, здатного забезпечити якісну освіту відповідно до запитів, потреб школярів з урахуванням їхніх психофізичних, індивідуальних особливостей та інтелектуальних можливостей. Ні в кого не виникало сумнівів, що інструментом створення якісно нової освіти є інноваційна діяльність, а саме – пошук нових моделей навчальної й управлінської діяльності, які забезпечували б колективне управління навчальним закладом, відхід від традиційних методів, упровадження інновацій у навчально-виховний процес, що сприяє подоланню консерватизму і виявленню нових творчих можливостей педагогів. Ця робота здійснюється завдяки системному та послідовному впровадженню колективних і групових форм методичної роботи з педагогами.

Організовуючи навчально-виховний процес адміністрація намагається створити оптимальні умови для успішної реалізації проблеми  глибокого оволодіння учнями основ наук і підготовки їх до життя, праці в сучасних умовах ринкових відносин, формування стійких моральних переконань, задоволення потреб кожного учасника навчально-виховного процесу, вироблення в школярів умінь і навичок самостійно здобувати, поповнювати і оновлювати свої знання, формувати творчу особистість. Для реалізації цих завдань важливим є ефективне використання як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану. Сучасний світ вимагає комунікативності, володіння інформаційними технологіями, знаннями економіки. Тому, починаючи із початкової школи, вводимо в навчальний процес такі курси, як  «Культура добросусідства», «Дорога в дивосвіт», «Логіка», «Морально-етичне виховання», а у основній та старшій школах - «Українознавство», «Видатні постаті України», «Досліджуємо історію України», «Видатні постаті України середини ХVI-XVIIстоліття» ,         «Уроки для стійкого розвитку», «Живи за правилами», «Політична географія». Задля сприяння глибшому ознайомленню з одним або кількома предметами певної освітньої галузі та створення оптимальних умов для роботи з інтелектуально та творчо обдарованими учнями введено факультативи: «Великобританія»,  «Фізика у живій природі та медицині».

У школі працюють шкільні гуртки та такі, що діють у рамках співпраці з позашкільними  установами району. Учні школи відвідують хореографічні студії «Микс», «Престиж»,  вокальні гуртки «Посмішка», «Зіронька»,  творчі майстерні «Бісероплетіння», «Паперопластика», «Художня обробка деревини», спортивні секції «Футбол», «Волейбол», «Вільна боротьба», «Туризм»та ін.. 

Сучасна педагогічна наука виходить з положення, що виховання дитини є не лише системою цілеспрямованого, планомірного формування світогляду, переконань, цінностей, волі та характеру, потреб і здібностей, а й адаптації її в соціальному середовищі, відбиття його характерних ознак у поведінці, повсякденній діяльності, відносинах особистості з соціумом. З цією метою укладено угоди про співпрацю школи з Бериславською міською радою; сектором ювенальної превенції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, Бериславською районною Радою ветеранів, Бериславським районним будинком культури; Бериславською районною бібліотекою; Бериславським районним центром дитячої творчості; Бериславською станцією юних техніків; Бериславським педагогічним коледжем імені В.Ф. Беньковського; ДНЗ №3 «Теремок»; ДНЗ №4 «Колобок»;  ДНЗ  №5 «Колосок». З даними агентами соціалізуючого простору розроблено плани  спільних дій.

Багато вчителів школи у своїй урочній та  позаурочній діяльності все частіше звертаються до проблем використання краєзнавчого матеріалу з метою формування знань, умінь і ціннісних орієнтацій, розвитку творчих здібностей, виховання поваги до культури та історії рідного краю. Так  педагогами школи  запроваджено конкурс пошуково-дослідницьких соціальних проектів «Історія на мапі Берислава». Класні колективи працюють над темами: 1-2 класи – « Родинне дерево»; 3-4 класи – «Моя родина в історії міста»; 5-ті класи – «Історія моєї вулиці»; 6-ті класи – «Історичні постаті Бериславщини; 7–мі класи – «Історичними стежками нашого міста»; 8 клас – «Видатні випускники нашої школи»; 9 клас – «Воїни – інтернаціоналісти»; 10 клас – «Герої поруч», 11 клас - «Спогади очевидців Другої світової війни». Матеріали, зібрані у результаті пошуково-дослідницької роботи, поповнять полиці шкільного музею.

Робота Бериславській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  ведеться в напрямі виховання свідомих громадян України, особистостей, що поєднують в собі високий інтелектуальний, духовний розвиток, спроможних втілювати у життя власні ідеали, перебувати в гармонії з собою та навколишнім світом на основі особистісно орієнтованого навчання та проектної технології. Учні школи є учасниками та переможцями конкурсів для дітей та молоді. У 2014 році команда школи зайняла І місце у районному етапі військово-патріотичної гри «Джура», а у 2015 та 2016 роках - ІІ місце. У 2016-2017 навчальному році у спартакіаді допризивної молоді учні школи вибороли І місце серед шкіл району. Були учасниками  конкурсів «Духовна Бериславщина» (ІІ місце серед шкіл району), «Космічні фантазії» (ІІ місце у обласному етапі) та ін..

У школі ефективно діє учнівське самоврядування - дитячо-юнацьке об’єднання «Шкільна галактика». Основною метою шкільного органу самоврядування  є захист прав та інтересів своїх членів, об’єднання  зусиль для добрих і корисних справ, розвитку здібностей підростаючого покоління, допомогти рости дітям справжніми патріотами суверенної країни добрими, сміливими. Виконавчим органом об’єднанння є координаційна рада. Поряд з виконанням своїх функцій члени ради здобувають досвід партнерства із органами місцевого самоврядування.

            Таким чином, розроблення й упровадження моделі «Школа гармонії» детермінує якісні зміни як у навчально-виховному процесі, так і в соціальному: сім’ї, на рівні місцевої громади, що поступово зближує життєдіяльність усіх соціальних інститутів. При цьому підвищується ступінь узгодженості їхніх виховуючих упливів на особистість, знижується  деструктивний характер соціуму, урізноманітнюються шляхи позитивної соціалізації підлітків, унаслідок чого зростає ступінь їх готовності до соціальної взаємодії.

Вхід на сайт
Годинник
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
ЗНО
описание к изображению
описание к изображению
Copyright MyCorp © 2023